Kontakt   |   Impresum   |   Conditions of Use & Sale
 
Krovy
Dřevěné rámové stavby
Stroje
WoodCon Dřevostavby
Ceník
Zaměření
   
Zaměření

 

   
1               1              1
   
LASEROVÉ ZAMĚŘENÍ THEODOLITY / TACHYMETRY – VISKON - DODATKOVÝ MODUL OD VERZE 6
Digitální zaměření - Váš perfektní nástroj na staveniště či do kanceláře
 
 
 

Nejmodernější technologie zaměřování v kombinaci s 3D CAD/CAM softwarem VisKon
 Profitujte z enormního ušetření času i nákladů tím, že načtete Vaše zaměřené body ihned a přímo do Vašeho počítače. Ve spojení s 3D CAD/CAM softwarem VisKon snížíte výskyt chyb, které se mohou objevit spolu s metodami manuálního zaměřování a tím se postaráte o více jistoty při plánování. Toto nám potvrzují i zkušenosti z praxe našeho zákazníka. Jeho přesný citát zní takto: „Náš zákazník, pro kterého jsme měli začít pracovat vyměřoval pásmem. Poté co jsem provedl kontrolu zaměření theodolitem, zjistil jsem, že stavba není v úhlu. Díky tomu, že jsem však provedl zaměření, mohl jsem reagovat již ve fázi plánování.“

 

Importování Leica Builder modelů
Díky navázání na Leica Builder modely budou Vaše zaměřené body načteny přímo do dialogu pro import programu VisKon, čímž přesně vidíte, jak je vyměřený objek kousek po kousku sestaven. Pouze přímým importem máte možnost Vaše zaměření plnohodnotně kontrolovat. Na základě nejrůznějších možností, jak zaměřené body jako plochy, linie, nebo body samotné předat do počítače, je umožněno naprosto jednoduché další zpracování ve VisKonu. Diverzní možnosti zpracování v dialogu pro import Vám jako uživateli nabízí velmi výkonný a praxi blízký modul.

 
Importování z POS 15 a POS 18 Tachymetrů - firmy Hilti
Stejně tak máte možnost importovat zaměřené body nohoře uvedených Hilti tachymetrů. Data jsou importována přímo z vlastního softwaru Hilti. Načtené body je možné následně editovat ve VisKonu (např. změnou v plochy). Aby jste v konstrukčním softwaru Viskon měli lepší přehled, můžete změnit barvy a názvy příslušných tahů linií.
 
   
Importování z Flexijetu
Importování dat 3D DXF/DWG pomocí výstupu. Převzení dat zaměřených bodů probíhá přímo ze softwaru Flexijetu
 
   
   
>> Stáhnout prospekt  
   
 
© 2010 Weto all rights reserved