Kontakt   |   Impresum   |   Conditions of Use & Sale
 
Krovy
VisKon Sektor A
LigniKon Small
LigniKon Large
LigniKon XL
Dřevěné rámové stavby
Stroje
WoodCon Dřevostavby
Ceník
Zaměření
 
VISKON V9 - VIZUÁLNÍ KONSTRUOVÁNÍ NEJNOVĚJŠÍ GENERACE
 
 
Vaše 3D-CAD/CAM – kompletní řešení pro stavebnictví – od plánování k hotovému projektu!
WETO a jeho nová verze CAD/CAM programu pro dřevostavby VisKon nabízí rozsáhlé možnosti provedení jak střešních konstrukcí tak nejrůznějších vícevrstvých dřevostaveb a systémů jako hrázděné, rámové stavby a sruby. Základ tohoto programu tkví v nejmodernějším vývojovém prostředí, Microsoft.NET, a v kombinaci s DirectX 9.0 je jedním z nejmodernějších programů v oblasti dřevostaveb.
 
   
 

Přístavby a vikýře na základě průvodce
- Průvodce pro ještě jednodušší a ryhlejší vytvoření přístaveb
- Při vsazení vikýře do střešní plochy dochází k automatické výměně krokví a kleštin stejně jako k přepočtu sloupků a dřevěných prvků parapetů v reálném   čase

Polohy trámů, kleštin a krokví / zdvojení krokví
- Při vkládání polohy trámování je možnost volby horizontálně nebo do libovolné úrovně
- Jednoduché a samozřejmé konstruování stavebních dílců jako „šikmé štítové krokve“

Libovolné konstruování
- Plánování komplexních konstrukcí na základě vložení libovolných trámů ze dřeva či ocelových nosníků do libovolných úrovní (např. mandalové, zkroucené    krovy nebo komplexní libovolné konstrukce)
- Katalog ocelových nosníků dle DIN 1025 / 1026
- Konstruování zaoblených dřevěných prvků a obloukových vazníků

Opracování dřeva do detailu
- Dosažení vysoké úrovně plánovací fáze výroby díky možnosti volby různých tesařských spojů jako jsou např. okrasná zakončení, vrtání, sedla,   přeplátování, čepy, rybinové spoje, zapuštění a mnoho dalších
- Nejrůznější spojovací prostředky včetně okótování i předání na stroje

Libovolné dřevěné dílce
V programu VisKon® můžete vytvořit jednotlivé dřevěné dílce buď na určité rovině či volně v prostoru. Na tomto základě pak můžete zadat konstrukci do určité oblasti, kde se všechny tyto dílce kříží.

- Na základě automatického rozpoznání linií půdorysu nebo předloh půdorysu z DXF / DWG dojde
  k vytvoření komplexního provedení krovu během několika sekund
- Střešní okna a komíny s automatickou výměnou a napojením

- Vytvoření přesahů okapů pomocí jen 3 kliků myši
- Libovolná úprava všech střešních ploch pomocí funkce sjednocení krovů
- Zrcadlení krovů, stěn, vrtání i jednotlivých stavebních dílců
PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH NOVINEK
 
1
 
Pomocí volby úrovně nebo oblasti je na základě vložení několika údajů možné vytvořit vodorovné
nebo svislé bednění na stěnách, střešních nebo 3D plochách.
Vodorovné a svislé bednění
 
 
         
Zavedena automatická funkce k vytvoření prosklených elementů k zimním zahradám. Nyní je možné vytvořit a generovat prosklené desky jako střešní plášť. Desky jsou pak vyhodnoceny a nalistovány v seznamu 3D ploch.  
1
 
 
Vytvoření prosklených elementů
         
1
 

Optimalizace viditelného bednění dle hrubých délek prken včetně přizpůsobených popisků délek ve
2D (délky viditelného bednění / text v seznamech).

Optimalizace viditelného bednění
 
 
         
Funkce úpravy "Rozdělit stavební dílec" rozšířena tak, že nyní je možné dva rozdělené dílce opět spojit (rozdělení / spojení funguje pomocí jediné funkce)  
1
 
 
Rozšíření u funkce "Rozdělit stavební dílec"
         
1
 
Svislá vrtání v oblasti s pevným a proměnným rozměrem os doplněna o libovolné vícenásobná svislé vrtání.
Vrtání
 
 
         
Import BTL – výstup pro dodavatele konstrukčních softwarů pro dřevostavby  (jako např. WolfWin software pro sbíjené vazníky) včetně konvertování nejdůležitějších strojních jednotek, jako např. řezy pilou, osedlání, vrtání atd.  
1
 
 
BTL-Import
         
11
 
IFC výstup: IFC formát je podporován nezpočetným množstvím dodavatelů softwarů k výměně údajů o budovách dle BIM. (např. 2D/3D-CADY, softwary pro výpočet statiky a energie, množství použitého materiálu či odhadů nákladů). Zobrazeny jsou pak struktury budov jako např. okna, dveře, otvory, stěny, patra, budovy) včetně příslušných vlastnostní (atributů). Touto cestou pak probíhá výměna komplexních 3D údajů o projektu s jednotlivými stavebními prvky a popsanými atributy mezi danými stavebními softwary.
Výstup IFC
 
 
         

COLLADA je výstup pro výměnu 3D dat mezi nejrůznějšími dodavateli softwarů jako např. SketchUp, softwary pro renderování nebo 3D prohlížeči. Díky Collada výstupu je možné zobrazení vyprojektovaných 3D objektů na všech možných chytrých telefonech, tabletech, noteboocích i plochách (bez ohledu na operační systém).

 
1
 
 
COLLADA-výstup
         
1
 
Zadání masivních a dřevěných stěn rozšířeno o obloukové stěny.
Zaoblené stěny
 
 
         
Rozšíření v dialogu pro okna/dveře.
Skla oken a dveří mají nyní průhlednou texturu. Dále je možné volit libovolný počet křídel s individuálními parametry, stejně jako počet příček nebo směr špalety.
Dále je možné individuálně volit materiál pro rámy/příčky/prahy i parapety stejně jako vkládat madla a kliky u oken a dveří. Individuální definice zadání pro okna a dveře je možné ukládat a dále využívat jako standardy.
 
1
 
 
Okna / dveře
         
 
 
 
© 2010 Weto all rights reserved