Kontakt   |   Impressum   |   Conditions of Use & Sale
Aktualności
 
VisKon
LigniKon
Tachymetrów
Cennik
 
 
 
OBMIAR ZA POMOCĄ URZĄDZEŃ LASEROWYCH TEODOLITÓW/TACHYMETRÓW
- MODUŁ DODATKOWY PROGRAMU VISKON DOSTĘPNY OD WERSJI V6
 
Cyfrowy obmiar - doskonałe narzędzie przydatne w biurze i na budowie
 
 
Nowoczesna technologia obmiaru w połączeniu z oprogramowaniem 3D CAD/CAM VisKon
Zyskaj na czasie i oszczędzaj na kosztach, przenosząc zmierzone punkty obmiarowe od razu i bezpośrednio na budowie do komputera. Dzięki połączeniu i możliwości wymiany danych z urządzeniami Leica, Hilti i Flexijet z programem 3D CAD/CAM VisKon unikniecie potencjalnych błędów, które mogą powstać po ręcznym dokonaniu pomiarów, zwiększając jakość i pewność wykonanych projektów. Potwierdzają to praktyczne doświadczenia naszych klientów. Oto cytat jednej z wypowiedzi klienta firmy WETO, Pana Andreasa Heiss: „Mój klient zmierzył mi obiekt za pomocą zwykłej miary taśmowej, dla którego ja miałem przygotować i zapewnić front robót. Jak później skontrolowałem jego pomiar z moim wykonanym za pomocą teodolitu, od razu zauważyłem, że budynek nie trzyma kątów. Dzięki temu, stosowne poprawki mogłem nanieść już na etapie projektowania.“
 
Import modelu z urządzeń Leica
Dzięki połączeniu z urządzeniami Leica zmierzone punkty importowane są bezpośrednio do okna dialogowego programu VisKon, w którym na podstawie pomiarów tworzą mierzony obiekt krok po kroku. Poprzez możliwości importu bezpośredniego, użytkownik ma pełną kontrolę nad dokonywanymi pomiarami. Istnieją różne metody przenoszenia zmierzonych punktów do programu: jako powierzchnie, linie lub punkty co powoduje, że można dalej i nieprzerwanie pracować w programie VisKon. W oknie dialogowym importu dostępne są różne opcje i funkcje edycji, które oferuje użytkownikowi wydajny i praktyczny moduł importu obmiarów.
 
Import plików w formatach POS 15 i POS 18 z tachymetrów Hilti
Istnieje także możliwość zaimportować zmierzone za pomocą tachymetrów Hilti, punkty. Dane importowane są bezpośrednio z oprogramowania firmy Hilti. Odczytane w ten spsosób punkty lub linie (np. przekształcone w powierzchnie) mogą być poddane dalszej edycji już w programie VisKon. Aby zagwarantować lepszą przejrzystość podglądu, w programie do projektowania konstrukcji drewnianych VisKon, można eydtować dla każdej linii łamanej kolor i nazwę.
 
Import z urządzeń Flexijet
Import danych odbywa się przez wczytanie plików 3D-DXF/DWG. Dane zamierzonych punktów następuje bezpośrednio z programu Flexijet.
 
>> Pobierz ulotkę informacyjną w formacie pdf
 
 
© 2011 Weto all rights reserved