Kontakt   |   Impressum   |   Conditions of Use & Sale
Aktualności
 
VisKon
VisKon Dach
VisKon Sciana
VisKon Maszyna
LigniKon
Tachymetrów
Cennik
 
 
 
VISKON DACH - WIZUALINE PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI NAJNOWSZEJ GENERACJI
 
Kompletne rozwiązanie 3D-CAD/CAM do projektowania dla budownictwa - od koncepcji po gotowy projekt!
Firma WETO swoim nowym programem typu CAD/CAM do projektowania konstrukcji drewnianych dla budownictwa—VisKon® oferuje różne możliwości wykonania konstrukcji dachów i innych, wielowarstowych konstrukcji drewnianych takich, jak ściany słupowo-ryglowe, szkieltowe i z bala. Bazujący na nowoczesnym środowisku programistycznym typu Microsoft.NET w połączeniu z bibliotekami graficznymi DirectX 9.0, program VisKon jest najnowocześniejszym programem dla branży budownictwa drewnianego, jaki do tej pory powstał.
 
KRÓTKI PRZEGLĄD NAJWAŻNIEJSZYCH NOWOŚCI
   
  >> Pobierz ulotkę informacyjną  
 
  Prezentacja
- Możliwość wstawiania powierzchni terenu dla lepszej prezentacji projektu
- Możliwość automatycznego wstawiania okien i drzwi oraz ich prezentacja
- Możliwość wstawiania i wyświetlenia obrazu tła
     
  Katalog okien połaciowych
- Dostęp do nowego portalu Internetowego dla cieśli firmy Cadenas
- Dodano nowy katalog okien połaciowych firmy Velux
- Dodano nowy katalog wsporników słupów, belek firmy Pitzl
     
  Rysunki zestawieniowe
- Możliwość wstawiania różnych rysunków
- Możliwość wstawiania obrazów z logo
- Automatyczne dopasowanie elementów po ich edycji i zmianie
     
  Powierzchnie 3D
- Automatyczne wymiarowanie rysunków
- Dodano nowe zestawienie dla powierzchni 3D
- Dodano łatwe tworzenie danych parametrów powierzchni 3D
     
  Wymiana danych
- Nowe narzędzie do importu obmiarów z teodolitów firmy Leica
- Wymiana danych z programem do obliczeń statycznych FriLo
- Wymiana danych z programem Vi 2000
- Rozszerzono opcje importu plików w formacie DXF
     
 

Opisy w 3D
Tworzenie dowolnych widoków perspektywicznych modelu i brył jest bardzo porste i odbywa się przez podanie kąta patrzenia i kąta położenia. Na rysunkach widoków perspektywicznych można wstawiać nie tylko numerację i opisy elementów ale można także wykonywać pojedyczne obróbki maszynowe. Rozróżnienie poszczególnych elementów kolorami działa oczywiście tak samo, jak automatyczne rozpoznawanie elementów po ich nazwach.

Projektowanie dowolnych dachów
Tworzenie projektu w kilka minut za pomocą zintegrowanego Asystenta, który wręcz zachwyca prostotą i łatwością obsługi. Wprowadzanie parametrów profila połaci jest bardzo proste i można tego dokonać w jednej zakładce. Równolege cały profil jest widoczny w oknie podglądu i do tego w czasie rzeczywistym.

Alternatywnie do Asystenta można także zaprojektować dach przez wstawienie dowolnego zarysu a następnie zdefiniowanie i przypisanie profila połaci do ścian zarysu. Dopasowanie połaci całego dachu zostanie wykonane automatycznie. Profil połaci również jest tworzony w możliwe najbardziej uproszczony sposób.

Przekroje
Kontynuowanie projektowania na rysunku przekróju np. wstawianie elementów drewnianych lub inne będą miały swoje automatyczne odzwierciedlenie w modelu w oknie widoku 3D i odwrotnie. Umożliwia to jednoczeną pracę nad projketem zarówno na rysunku przekroju jak i w oknie widoku 3D. Oczywiście rysunki przekrojów mogą być wymiarowane i można do nich wstawiać dodatkowe opisy tekstowe.

Dwukierunkowa wymiana danych z programem ArCon
Importu danych z pliku projektu programu Arcon dokonuje się w celu dalszej edycji konstrukcji dachu, wstawieniu facjat, wymianów dla kominów i okien połaciowych. Eksport gotowej konstrukcji odbywa się do aktualnie otwartego projektu programu Arcon.

Dowolne elementy drewniane
W programie VisKon® można wstawiać elementy drewniane w płaszczyznach ale także dowolnie w przestrzeni. Dzięki temu można projektować konstrukcje, w których wszystkie elementy drewniane nakładają się na siebie.

Automatyczne przygotowanie ofert
Dzięki wymianie danych z programami do sporządzania ofert można za naciśnięciem jednego przycisku przenieść dane ilościowe projektu dachu do programu ofertowego i w ciągu kilku minut przygotować pełną ofertę ze wszystkimi tekstami, opisami i cenami a następnie wydrukować i wysłać klientowi.

 
Perfekcyjnie i szybko
· Projektowanie dachu tylko w sześciu krokach za pomocą wbudowanego Asystenta
· Alternatywny sposób projektowania dachów poprzez wyznaczanie zarysu obiektu i wstawiania pojedynczych połaci lub łączenia kilku dachów
  przez dopasowanie
· Parametryzowanie wszystkich ustawień profila dachu takich, jak nachylenie, odległości okapów przekroje elementów konstrukcji dachu - krokwie,
  płatwie, kle-szcze/jętki i grzędy
· Wstawianie siatki rozkładu pokrycia dachowego z dokładną informacją o szerokości krycia
· Wstawianie okien połaciowych i kominów z wymianami lub bez
· Bezproblemowa edycja wszystkich połaci

Wstawianie facjat z pomocą Asystenta
· Wstawianie facjat o różnych formach takich, jak jednospadowe, dwuspadowe, naczółkowe, trójkątne, trapezowe, półokrągłe,
  czy typu ‚Wole oko‘ także z pomocą niezależnego Asystenta
· Automatyczne wstawianie wszystkich wymianów bezpośrednio podczas wstawiania facjaty w połać dachu a także dodatkowe możliwości takie,
   jak wstawianie słupów, nadporży czy belek podokiennych w jednym kroku
· Automatyczne wstawianie giętych i łukowych elementów krążyn

Łatwe wstawianie belek stropowych i krokwi
· Możliwość wstawiania krokwi i belek stropowych o stałym lub dopasowanym rozstawie osiowym
· Wstawianie belek stropowych w poziomie lub w dowolnej płaszczyźnie
· Wydajne projektowanie dachów dzięki zastosowaniu różnych funkcji i narzędzi edycyjnych kopiowania, obracania, przesuwania odbijania lustrzanego

Dowolne konstrukcje drewniane

· Możliwość kompleksowego projektowania dowolnych konstrukcji za pomocą dowolnych elementów drewnianych i kształtkowników stalowych
· Wydajne projektowanie i modelowanie konstrukcji stalowo-drewnianych
· Bogata biblioteka kształtowników stalowych z pełnym typoszeregiem i rozmiarami
· Wstawianie łukowych i giętych elementów drewnianych
· Wstawianie stropów betonowych o dowolnych kształtach Edycja drewna w szczegółach
· Łatwa edycja elementów drewnianych poprzez zastosowanie różnego rodzaju obróbek maszynowych
· Duże możliwości w zakresie profilowania końcówek elementów, stosowanie połączeń elementów na zakładki, czop-otwór czopowy, w jaskółczy
  ogon, łączenie płatwi za pomocą połączenia Gerbera, wykonanie nacięć dla desek nadstawczych, docinania, ukosowania, łączenia na wrąb i inne obróbki
· Zaznaczanie i edycja elementów konstrukcyjnych bezpośrednio w trybie 3D
 
 
>> Pobierz ulotkę informacyjną w formacie pdf  
 
 
© 2011 Weto all rights reserved